December 3, 2023

DrumCorps.net

Drum Corps Videos and More 24 Hours a Day!

music for god

1 min read

ദൈവിക സാനിധ്യം വഴി തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന ദൈവ ശുശ്രൂഷയുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ. പ്രശസ്ത ധ്യാനഗുരുവും, വചനപ്രഘോഷകനുമായ ഫാ.ഡൊമിനിക്ക് വാളന്മനാൽ നയിക്കുന്നു. #ShalomTV​​​​​ #Parudeesa​​​​​ #Fr_Dominic_Valammanal This content...

Copyright DrumCorps.net © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.